Lattarikurssi kevät 2010

15.3.2010 / Perusasioita, lattareiden vise, rumba

Anssi selittää meille heti alkuun, että aikoo tehdä kurssin osana omaa TEAK:in opiskeluaan ja aikovansa sisällyttää kurssiin myös lattareihin sovellettuja somaattisia harjoitteita ja tutkia niiden onnistumista meidän kanssamme.

Lähdemme liikkeelle perusasioista eli seisonnasta: rumbassa ja cha chassa seistään päkiöillä niin, että kantapäille tuntuu kuitenkin lievä ”press”.  Polvet ovat lukkosuorina.  Tästä lähdemme etsimään oikeaa lantionkiertoa ja päivän ensimmäinen oivallus tulee Anssilta: sitä lantiokasia ei tekemällä tehdä, vaan se syntyy painovoiman vaikutuksesta kun siirrämme painon jalalle ja päästämme lantion ”laskeutumaan alas”.  Tällöin lonkan anatomiasta johtuen lantio myös kiertyy automaattisesti taakse.

Rumban Basic Movementissa lantiokasin syntyminen synnyttää myös eteen-taakse-askeleet, koska se ikään kuin vapauttaa vapaan jalan liikkumaan (eteen tai taakse). Pitkä 4-1 askel otetaan hiukan takaviistoon, ja myös lantio liikkuu perusaskeleessa tällä pitkällä askeleella ikään kuin diagonaalissa.

Siirrymme hitaisiin rumbakävelyihin, joissa tärkeimpinä muistettavina ja treenattavina asioina:

 • lantion kiertyminen tukijalan suhteen ”taakse” vapauttaa takajalan siirtymään tukijalan ohi eteen
 • paino kallistuu eteen samaan aikaan eteen siirtyvän jalan kanssa, ja jalka kulkee päkiäkosketuksessa lattiassa, kunnes se pysäytetään voimakkaalla pressillä (kanta laskeutuu) ja tullaan uudelle tukijalalle jalka suorana ja lantio ”ylhäällä”, kannatettuna
 • lantiolle ”laskeutuminen” ja sen kiertyminen taakse vapauttaa jälleen seuraavan jalan astumaan eteen

Näistä perusasioista siirrymme kuviomateriaalin kimppuun: tutuiksi tulevat ainakin New York, Spot Turn ja Open Hip Twist.  Spot Turnissa uutta minulle ovat kääntymisten määrät käännöksen eri vaiheissa ja se, että käännös lähtee ”ristijalalla”.  Hip Twistit ovat hauskoja, ja luulenpa niiden olevan miehelle myös varsin haasteellisia vietäviä!

Teemme jälkimmäisellä tunnilla pitkän somaattisen lattari-vise-harjoitteen, mutta se ei oikein avautunut itselleni vielä.

16.3.2010 / Rumba

Opimme tehokkaan lämpän, jolla lantionseudun ja jalat saa nopeasti lämpimäksi ja aktivoitua:

 • Cucarachat V + O + V, viimeisessä Cucarachassa vasen jalka ristiin oikean yli
 • sitten ”rumbakävelyä” rumban tahtiin sivuittain oikealle edeten (O sivulle, V ristiin oikean yli, O sivulle jne.) x 2
 • Cucarachat O + V + O ja sitten sama kävely vasemmalle edeten

Perehdymme Open Hip Twistin saloihin, ja se näyttääkin olevan hyvä kuvio lattareiden perusasioiden ja varsinkin viennin opettamiseen.  Ainakin näitä oivalluksia sain poimittua tänään:

 • alussa käsissä B-ote ja m V jalka eteen (2) -> O taakse (3) ja naisen napakka vienti kiihtyvällä liikkeellä ”iholle”
 • (4) V oikean jalan viereen, päkiä O jalan keskikohdan kohdalla ja (1) -> vasemman puolen lantion voimakas kierto taakse ja nopea painon vaihto vasemmalle jalalle.  Tämä yhdessä välittää miehen vartalosta vasemman käden kautta vientiliikkeen naiselle ensimmäistä hip-käännöstä varten
 • naisen twist lähtee myös lantionkierron nopeasta ja voimakkaasta purkautumisesta ja tämä kääntää kehon niin nopeasti, että se siirtää ikään kuin samalla vauhdilla naisen vasemman jalan eteen
 • miehen O jalka taakse, voimakas lantion avaus taakse (2) ja painonsiirto takaisin V (3) -> lantionkierron purkautuessa nopea, voimakas miehen twist 1/4 vp.  Tämä aiheuttaa taas miehen käden kautta napakan vientiliikkeen joka pysäyttää naisen kävelyn ja purkaa tämän napakkaan 1/2 mp käännökseen ja lopettaa kuvion
 • mies: muista päästää käsi suoraksi sivulle kun viet naista ensimmäisen twistin jälkeen kävelyyn jotta hänellä on kävelylle tilaa

Varsinainen oivallukseni tässä oli, että kumpikaan Open Hip Twistin vientiliike ei mieheltä vaadi erityistä ”viemisen opettelemista”, vaan ne seuraavat kuvion oikeasta teknisestä suorittamisesta automaattisesti.

Treenaamme iltapäivän tunnilla vielä perusaskelta ja varsinkin lantion avautumista taakse taka-askeleessa.  Tämä tuntuu parantavan parin kanssa suljetussa otteessa tanssimisen fiilistä huomattavasti, kun vartaloon syntyy oikeita kiertoja ja niiden purkuja.

Uutena liikkeenä tänään Opening Out to Right, Left ja loppuun vielä näppärä amalgamaatio:

 • Closed Basic
 • Spot Turn naiselle
 • New York
 • molempien Spot Turn
 • Cucaracha Action
 • ”naisen vasen käännös” (vastaa salsan ka mi na la -liikettä)
 • Open Hip Twist

17.3.2010 / Rumba, cha cha

Lämmittelemme rumbakävelyillä ja muokkaamme lämppää siten, että jokaisen kävelyn (QQS) jälkeen teemme Spiralin, jolla voi kääntyä vapaasti tilassa johonkin uuteen suuntaan.  Lisäksi treenaamme Cucarachan yhteydessä käsien ja selän aktiivista käyttöä ja ennen cha chahan siirtymistä kertaamme vielä rumba-amalgamaation.

Cha cha aloitetaan keskustelulla cha cha -chassén oikeasta suoritustekniikasta ja minulle ainakin melkein uusi tieto on, että tekniikka ei saisi olla merenque-tyyppinen (jossa lantio jää joka askeleessa ”jälkeen”, painottoman jalan puolelle), vaan Laird kuvailee chassén kirjassaan aivan oikein:

 1. askeleessa lantio on painottoman jalan puolella
 2. askeleessa se siirretään keskelle
 3. askeleessa lantio siirretään painollisen jalan puolelle

Eli lantion paino ikään kuin siirtyy kolmella askeleella jalalta toiselle.  Tämän kehollinen sisäistäminen tuntuu itsestäni melko haastavalta, mutta sitä auttaa Anssin kaksi vihjettä: ota chassén kolmas askel sivulle ja hieman taakse ja ”ponnista” toiselta askeleelta kolmannelle vahvasti lattiaan tukeutuen.  Lisäksi chassén jokainen askel tulee tanssia vahvasti ”ylös”, vartalo ojentaen ylös samalla kun askel tukeutuu vahvasti lattiaan, mistä oikea suoritustekniikka seuraa melkein automaattisesti.

Cha cha chasséssa Anssin viljelemä somaattinen periaate tuntuu sopivan ainakin itselleni: liikkeille ja tekniikoille etsitään kehollinen syy-seuraussuhde sen sijaan, että vain luettaisiin kirjasta, minkälaiseen lopputulokseen (muotoon) jonkin liikkeen tulisi johtaa.

18.3.2010 / Rumba, cha cha, samba

Aloitamme rumbakävelyiden kertaamisella ja käytämme erilaisia kävelyitä lämmittelyliikkeinä.  Spiral tuntuu hiukan haastavalta ja kaipaa varmasti lisää harjoitusta.

Anssin loistava vinkki Open Hip Twistiin: askeleella (4) lantio on voimakkaasti vasemmalta puolelta taakse kiertynyt, ja lantion twistissä vasen puoli kiertää eteen, mutta samalla oikea puoli kiertää taakse.  Tästä seuraa, että twist pyörähtää täysin paikallaan, on todella nopea ja heilauttaa pyörimisvauhdilla vasemman jalan varsin vaivattomasti eteen valmiiksi seuraavaan askeleeseen.  Tätä samaa periaatetta voi käyttää myös Spiralin sukuisissa nopeissa puolikaspyörähdyksissä.

Cha chasta analysoimme chassén tekniikkaa cha cha -kävelyissä.  Niissä takajalka ei tule kiinni etujalkaan nilkan kohdalta, vaan ainoastaan polvien kohdalta, eli takajalka todella jää ikään kuin ”irti” etujalasta.  Tämä aikaansaadaan niin, että chassén ensimmäisellä askeleella takajalan puoleinen (4) lantio on voimakkaasti takana, jolloin chassén toisessa askeleessa lantion kierto tuo takajalan vain hiukan eteenpäin niin, että polvet jäävät peräkkäin.  Mikäli tämä ei toteudu, käy helposti niin, että jalat ovat chasséssa reisistä liian vierekkäin mistä seuraa se, että lukko-chasséssa takajalka tulee melkein koko pituudeltaan etujalan taakse, jopa sen linjan eteen.  Tärkeä muistettava on myös lukko-chassén viimeinen askel, jonka pitäisi seurata lantionkierron purusta, jolloin askeleesta tulee tarpeeksi lyhyt.

Anssin filosofian mukaan chassé on cha chassa muutenkin ennen kaikkea rytminen ”täyteaskel”, ja perustanssissa tulisi keskittyä enemmän slow-askelien laatuun (lantio -> liike) kuin chasséisiin.

Siirrymme tunnin lopuksi sambaan, jossa lähdemme jälleen hakemaan pariharjoituksella sambajouston ajatusta somaattisella ajattelulla.  Pidän siitä, että etsimme lattari- ja vakioraamatuissa kuvattujen staattisten loppumuotojen sijaan somaattisen ajattelun kautta luonnollisia kehollisia syitä sille, miksi jokin tietty loppumuoto jossain tanssin kuviossa saavutetaan.  Olen kuulostellut muiden kurssilaisten fiiliksiä, ja yleinen mielipide tuntuu olevan, että juuri tällaisen ajattelun kehittymistä tarvitsemme tullaksemme tanssinopettajiksi, jotka pystyvät ammattitaidoillaan uudistamaan myös seuratanssinopetuksen kenttää.

19.3.2010 / Samba, jive

Ensiksi päivän samba-annoksen havaintoja:

 • toisin kuin joskus näkee opetettavan, koonto ei saa lähteä vatsalihasten rutistamisesta, vaan päinvastoin selkä-niskalinjan pidennyksestä, joka tekee keskivartalon alueelle tilaa koonnolle tapahtua oikein
 • Whiskissä (huisku) jousto ja liike ei saa pysähtyä 1a2 :lla, vaan jousto jatkuu tukijalassa ja tukijalka lähtee oikeamaan (1):n lopussa.  Tämä oikeneminen + kehon pidentyminen vetää sivujalan tukijalan taakse lähes suorana koko matkan
 • Natural/Reverse Basicissa taakse jäävän jalan lantio kiertyy taa ja eteen astuvan jalan puoleinen lantio jää eteen, ja askeleella (1) tukijalan kontraktio ja lantiolle laskeutuminen kiertää tukijalan puoleisen lantion taa vaivattomasti ja juuri lihaksilla työtä tekemättä.  Taakse astuessa lantiokierron ei tarvitse olla niin voimakas.  Natural/Reverse Basic on haastavampi perusaskel kuin Whisk, josta yleensä samban alkeissa kannattaa lähteä

Treenaamme myös Reverse Turnia, joka on tosi hauska, valssin vp käännöksen sukuinen kuvio, ja sen pystyy varmasti viemään lavoillakin, vaikkei partneri olisi sitä tanssinut.  Pääsisipä pian testaamaan…

Siirrymme jiveen ja toteamme aluksi, että jiven perusaskeleena yleisesti Suomessa opetettavaa Basic-kuviota ei oikeastaan ole edes olemassa: jiven Basicissa rock-askeleet otetaan paikallaan (cha chan Time Stepin tyyliin) ja taakse astuvan rock-askeleen sisältävä peruskuvio taas on Fallaway Basic, jossa rock-askeleet otetaan fallaway-asennossa (mies ”avaa” tanssiasennon rock-askeleissa).

Havaintoja:

 • jivessa tanssijalla on pääosin vartalossa kaksi muotoa, toisessa lantio voimakkaasti vasemmalla (ja kiertynyt taakse), toisessa oikealla (ja kiertynyt taakse), ja näiden kahden muodon vaihtuminen oikeissa kohdissa ja napakasti aiheuttaa jo sellaisenaan miehelle oikeat vientiliikkeet.  Voidaan siis ajatella, että myöskään jivea ei hirveästi tarvitse ”viedä” naiselle, vaan miehen oikea tanssitekniikka auttaa parin kanssa tanssiessa jo pitkälle
 • perusaskeleen chasséissa selän liike (muodon vaihtuminen) 3a4 5a6 painaa luonnollisesti ulkojalan kannan voimakkaasti lattiaan
 • American Spinissä pyörähdys lähtee myös muodon napakasta vaihtumisesta, jossa lantio on vasemmalla puolella takana, purkautuu vasemmalta puolen nopeasti eteen 3a4 ja aiheuttaa pyörähdyksen varsin vaivattomasti
 • Slow, Quick Promenade Walkeissa naisen twist lähtee myös helposti ja on nopea, kun liike lähtee lantiosta eikä kropasta.  Miehen tanssiessa Merenque Actionin oikea lantionkierto aiheuttaa automaattisesti muualle kehoon oikeat kiertojen purut ja seurauksena on vaivaton, oikean voimakkuuksinen, napakka ja johdonmukainen vienti.  Tämä todettiin harjoituksessa usean tanssijan kanssa

22.3.2010 / Kertausta, jive

Tänään kertailemme tuttuja rumbalämppäreitä ja saamme pari selkeätä vinkkiä Spiraliin: sen lähtiessä painon pitää olla vahvasti etujalan päällä, eikä askeleelle saa olla vasta tulossa tai jo menossa sen yli.  Lisäksi Spiral kääntyy vain 3/4 ja seuraavalla askeleella sitten loput 1/4 kierrosta.  Lisäksi kävelymme paranevat havaittavasti, kun Anssi antaa vinkin, että sen sijaan että ottaisimme askeleita eteenpäin, pitää ajatella, että tukijalan lantio ”tanssii taakse”.  Tästä seuraa automaattisesti oikea lantionkierto, oikean pituiset (ei liian pitkät) askeleet ja se, että painopiste pysyy eteen astuvan jalan päällä.

Jivessa käymme läpi uuden kuvion: Overturned Change of Place Left to Right + Spin.  Tämä on ihan hauska kuvio ja helposti ”vietävä” (eli jälleen kerran oikeanlainen vienti seuraa miehen oikeasta tanssitekniikasta).

25.3.2010 / Rumba, cha cha

Aloitamme rumbassa lantionkierron lisäharjoitteella, jossa yhdistetään Open Hip Twist ja sivulle suuntautuva ”rumbakävely”: kuvio on kiva, ja sopisi lavoillekin:

 • mies ja nainen kiertävät toisiaan vastapäivään B-otteessa (naisen oikea käsi miehen vasemmassa)
 • mies tanssii samaa rumbaharjoitetta, joka on kuvattu 16.3. päivätyssä merkinnässä (joka toisella Hip Twist, joka toisella askel oikealla sivulle ja voimakkaat lantiokierrot koko ajan)
 • nainen tanssii Continuous Hip Twistin tapaista liikettä, jossa astuu askelia eteen ”sik-sakina” tehden twistin joka askeleella
 • mies ikään kuin jahtaa naisen selkää
 • tässä liikkeessä luonnollinen vienti tulee automaattisesti miehen oikeasta, vahvasta lantionkierrosta, mitään erityistä vientiä ei tarvita!

Anssi kehuu kovasti lantionkiertoani ja yleensä ottaen vartalon rotaatiotani, mistä olen kyllä sanomattoman iloinen – olisiko ensimmäinen kerta, kun minua erityisesti kehutaan tanssitunnilla.  En ole mitenkään kehunkipeä, mutta tuntuu hienolta kuulla, että on hyvällä alulla.  Ja vielä rumbassa, joka on lempilajini!

Siirrymme lämppäämään cha chan tahtiin.  Samoja peruslämppiä kuin rumbassakin sovellettuna cha chan askelikkoon.  Erityisesti Spiral-harjoitus cha chassa tuntuu tosi haastavalta, Spiralit eivät pysy vielä hanskassa vaan ulostulo niistä karkaa jonnekin.

Cha chassa tanssimme seuraavaksi Fanin ja Hockey Stickin.  Fanissa haasteeksi parini kanssa nousee tilan puute: tuntuu, että Fanin lopussa kädet ovat aivan lukkosuorana, eikä tilaa purkaa Fan Hockey Stickiksi juuri ole.  En tiedä, mistä tämä johtuu, ehkä minä ja parini tanssimme liian kauaksi toisistamme.  Täytyy kokeilla samaa juttua jatkossa saman parin kanssa.

Huomionarvoista on, että myös Fanin ja Hockey Stickin vienti on selkeä, kun se lähtee omasta oikeasta tanssista.  Kumpaakaan liikettä ei siis erityisesti tarvitse ”viedä”.

29.3.2010 / Kertausta, jive, loppukeskustelu

Kertailemme tähän asti opittuja juttuja ja käymme läpi pari uutta juttua jivestä.  Suuri osa tunnista kuluu loppukeskusteluun, ja kaikkien opiskelijoiden palaute tuntuu olevan välittömän positiivista.  Ainakin itselleni tämä kurssi antoi todella ison potkun eteenpäin lattareissa – kuulemma se näkyy seuratanssiproggiksessammekin, jossa minulla ja opiskelutoverillani on pienen pieni yhteinen ”rumba-soolo”.

9.4.2010 / Lissu / Tiedollista puolta

Anssi keskittyi kanssamme lattareiden keholliseen harjoitteluun, ja nyt Lissu jatkaa kurssia tiedollisen puolen läpikäymisellä.  Lissu tykittää Lairdia tulemaan oikein huolella ja harjoituspuolella teemme kuviosarjan, joka varsinkin naisen osalta on erinomainen ”keskustan hallinnan” testi: Alemana + Closed Hip Twist (with Fan ending).  Sarja sisältää naisella lukuisia nopeita käännöksiä, jotka vaativat sekä lantionkierron hallintaa että askeleen päällä pysymistä.

Kotitehtäväksi saamme seuraavaksi kerraksi pariharjoituksena erilaisia tehtäviä.  Parini ja minun osalle tulee pohtia Cha Chan ja Jiven chasseiden yhtäläisyyksiä ja eroja.  Tehtävä ei tunnu erityisen vaikealta, kun Laird asiat esittää sen verran johdonmukaisesti.

15.4.2010 / Lissu / samba

Saamme seuraksemme tunnille iki-ihanaiset kansantanssiopiskelijat, joiden kanssa treenaamme samban perusteita.  Tutuiksi tulevat kuviot Reverse Basic, Progressive Basic, Samba Whisks, Promenade Walks, Stationary Samba Walks, Shadow Botafogos.  Kurssikaveri löytää botafogoille kivan seuratanssisambaan sopivan muodon, jossa mies lähtee ohjaamaan kahden käden otteessa naista botafogoihin miehen edessä tehtävien käännösten kera.  Tätä täytyy testata kesällä lavoilla!

Samban perustekniikka tuntuu edelleen varsin haastavalta.

22.4.2010 / Lissu / tehtävien purku

Puramme aiemmin saamamme tehtävät, joissa meidän piti pohtia erilaisia kilpatanssitekniikkaan liittyviä kysymyksiä The Laird Technique for Latin Dancing -kirjan pohjalta.  Lissu oli jakanut seuraavia tehtäviä ryhmien pohdittaviksi:

 • analysoi Cha Chan ja Jiven chasseiden yhtäläisyydet ja erot
 • Cucaracha ja Latin Cross
 • Samba Bounce
 • Rumban 7 erilaista kävelyä

Kyseiset tehtävät ovat kuulemma sellaisia, joita tyypillisesti IDTA-tutkintokokelaille annetaan tenttitilanteessa selvitettäväksi.

Tehtävien purku herättää hedelmällistä keskustelua erilaisista lattareihin liittyvistä tanssitekniikoista.  Mietimme mm., miksi Laird käyttää useimmiten termiä ”knee compressed”, mutta joissain valikoiduissa liikkeissä ”knee bent”.  Ehkäpä vielä selvitän asian ja kirjoitan sen auki!

Muutenkin tehtävien purku avaa meille kaikille oikein kivasti lattaritekniikan perusteiden pyhiä salaisuuksia.  Mieleen nousee montakin pikku aihetta, mistä voisi joskus kirjoittaa blogipostauksen.  Vaikkapa Samba Bouncen analyysiä tai Latin Crossin (”lattarilukko”) pääpointtien avaamista…

23.4.2010 / Lissu / Rumba

Aloitamme lämmittelyillä: Rumba Walks Fwd + Alemana ja Rumba Walks Fwd + Spiral.  Lantio ja jalat lämpenevät tässä nopeasti.

Lissu on kehitellyt meille rumbakoreografian, joka meidän on tanssittava sekä viejän että seuraajan roolissa näytetunnilla:

Open Hip Twist (Fan Ending)
Hockey Stick
Alemana
Closed Hip Twist
2 x Check from PP (New York)
Hand to Hand, to Spiral, to Shadow Position
2 Fwd Walks in Shadow Position
Fwd Walks to Open Hold

Kyseinen koreografia on meidäntasoisillemme tanssijoille aika haastava ja testaa varsinkin naisella loistavasti keskustan hallintaa ja askelten päällä pysymistä: jos oikeanlainen kohoaminen ja laskeutuminen joka askeleelle ei tapahdu, homma menee plörinäksi.

One thought on “Lattarikurssi kevät 2010

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s