Ammattiin valmistumiseni…

…on nyt tosiasia.  Kädessäni on tutkintotodistus, päivätty 29.5.2013, joka oikeuttaa minua käyttämään ammattinimikettä tanssinopettaja (AMK).  Uuden elämäni suurin projekti, uuden ammatin opiskelu, on siis nyt päätöksessään, ja työni tanssinopetuksen kentällä jatkuu.  Kesällä 2013 tiedossa on sekä viikkokurssien, häävalssituntien että leirien pitämistä.

Blogin kirjoittaminen toki jatkuu edelleen, ja jatkossa aion kirjata tänne sekä tanssia että sen opettamista koskevaa pohdintaa.